SIGURNA NEGA

JAGODINA
Image

Stručni tim negovateljica i gerontodomaćica,
licenciranih i obučenih za obavljanje delatnosti pravilne brige
o starim, bolesnim i nemoćnim osobama i pomoć u kući.

Image

Potpuna briga o korisniku u udobnosti njegovog doma.

NEGOVATELJICA

Pomoć pri kretanju uz korišćenje ortopedskih pomagala, promena pelena i lična higijena, pomoć i briga o osobama sa demencijom

GERONTODOMAĆICA

Pomoć u održavanju lične higijene, higijene stana, pomoć po potrebi u oblačenju, svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, pranje i održavanje čistoće posteljine, obuće, odeće, prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu, pomoć u zagrevanju prostorija, pomoć u obezbeđivanju ishrane pripremom lakih obroka i obezbeđivanjem gotovih obroka i pomoć pri hranjenju, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba korisnika, pomoć pri kretanju unutar i van kuće pokretnih osoba.

TELEFON

060/33-48-488
Dostupan svakog dana, 24 sata dnevno.

Pozovi

ADRESA

Vuka Karadžića C2
Jagodina
Radno vreme:
09:00 - 14:00