TOP 10 LISTA

Najpopularniji noviteti na 91.9

Poruka

1

Glasajte!

2

Glasajte!

3

Glasajte!

4

Glasajte!

5

Glasajte!

6

Glasajte!

7

Glasajte!

8

Glasajte!

9

Glasajte!

10

Glasajte!

Predlozi za ulazak na listu

Za ove predloge je moguće glasati samo putem SMS-a
na broj 063/768-13-73.
SMS se tarifira kao standardna poruka, bez dodatnih troškova.